Khởi nghiệp trong doanh nghiệp hiện hành cũng đòi hỏi một số tập tục quản lý nhất định

Muốn trở thành người khởi nghiệp thực sự, ban quản lý phải đi tiên phong trong việc từ bỏ sản phẩm, dịch vụ cũ nếu không muốn đối thủ cạnh tranh làm điều đó trước. Doanh nghiệp phải tổ chức bản thân sao cho nó luôn nhìn nhận cái mới như cơ hội chứ không phải hiểm họa. Cơ cấu của doanh nghiệp phải khuyến khích nó làm việc trên sản phẩm, dịch vụ, quy trình, công nghệ phục vụ cho tương lai ngay trong hiện tại.

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ KHỞI NGHIỆP

Khởi nghiệp trong doanh nghiệp hiện hành cũng đòi hỏi một số tập tục quản lý nhất định.

424-2

Khởi nghiệp trong doanh nghiệp hiện hành cũng đòi hỏi một số tập tục quản lý nhất định

1. Trước hết, doanh nghiệp phải tập trung tầm nhìn quản lý vào cơ hội. Ta chỉ thấy cái người khác phơi bày ra trước mắt, cái người khác không phơi bày ra trước mắt ta nghiễm nhiên bị bỏ qua. Doanh nghiệp có thói quen chỉ cung cấp cho ban quản lý tối cao thông tin về các vấn đề cần khắc phục, chẳng hạn như các khu vực đang không đạt được kỳ vọng trước đó. Không ai cho ban quản lý tối cao biết gì về cơ hội thì làm sao họ thấy mà khai thác?

Ban quản lý, đặc biệt trong khối doanh nghiệp nhỏ, thường nhận được một bản báo cáo về thành tựu kinh doanh mỗi tháng. Bao giờ cũng vậy, trang đầu tiên liệt kê các khu vực nơi mà thành tựu kinh doanh đạt dưới mức ngân sách bỏ ra. Và thế là trong cuộc họp hàng tháng của ban quản lý, tất cả mọi người đều tập trung giải quyết các vấn đề, vướng mắc gặp phải. Tới khi giờ ăn trưa báo hiệu chấm dứt cuộc họp, may mắn thì họ đã kết thúc thảo luận các vấn đề, bằng không thì có thể vẫn đang loay hoay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *